Giải bài 31.6 trang 101 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

 

Động vật có xương sống bao gồm: 

A. Cá, Lưỡng cư, Bò sát, Chim, Thú. 

B. Cá, Chân khớp, Bò sát, Chim, Thú. 

C. Cá, Lưỡng cư, Bò sát, Ruột khoang, Thú. 

D. Thân mềm, Lưỡng cư, Bò sát, Chim, Thú.

Lời giải chi tiết

 

Đáp án A.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài