Bài 36. Tác dụng của lực - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.4 trên 51 phiếu
Bài 36.1 trang 113 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

Phát biểu nào sau đây không đúng? A. Lực là nguyên nhân làm cho vật chuyển động. B. Lực là nguyên nhân làm cho vật thay đổi hướng chuyển động. C. Lực là nguyên nhân làm cho vật thay đổi tốc độ chuyển động. D. Lực là nguyên nhân làm cho vật bị biến dạng.

Xem lời giải

Bài 36.2 trang 113 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

Một quả bóng nằm yên được tác dụng một lực đẩy, khẳng định nào sau đây đúng? A. Quả bóng chỉ biến đổi chuyển động. B. Quả bóng chỉ biến đổi hình dạng. C. Quả bóng vừa bị biến đổi hình dạng, vừa bị biến đổi chuyển động. D. Quả bóng không bị biến đổi

Xem lời giải

Bài 36.3 trang 113 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

Phát biểu nào sau đây không đúng? Ném mạnh một quả bóng tennis vào mặt tường phẳng: Lực mà quả bóng tác dụng vào mặt tường A. làm mặt tường bị biến dạng. B. làm biến đổi chuyển động của mặt tường. C. không làm mặt tường biến dạng. D. vừa làm mặt tường bị biến dạng, vừa làm biến đổi chuyển động của mặt tường.

Xem lời giải

Bài 36.4 trang 113 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

Trường hợp nào sau đây vật không bị biến dạng khi chịu tác dụng của lực? A. Cửa kính bị vỡ khi bị va đập mạnh. B. Đất xốp khi được cày xới cẩn thận. C. Viên bi sắt bị búng và lăn về phía trước. D. Tờ giấy bị nhàu khi ta vò nó lại.

Xem lời giải

Bài 36.5 trang 113 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

Người ta dùng búa để đóng một cái cọc tre xuống đất. Lực mà búa tác dụng lên cọc tre sẽ gây ra những kết quả gì? A. Chỉ làm biến đổi chuyển động cọc tre. B. Không làm biến dạng và cũng không làm biến đổi chuyển động của cọc tre. C. Chỉ làm biến dạng cọc tre. D. Vừa làm biến dạng cọc tre vừa làm biến đổi chuyển động của nó.

Xem lời giải

Bài 36.6 trang 113 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

Một học sinh đá vào quả bóng cao su đang nằm yên trên mặt đất. Điều gì sẽ xảy ra?

Xem lời giải

Bài 36.7 trang 114 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

Vì sao khi đá bóng vào tường, bóng lại bị bật trở lại? Khi đó, bóng và tường có bị biến dạng không?

Xem lời giải

Bài 36.8 trang 114 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

Khi đang đi xe đạp, ta dùng tay bóp phanh, có phải lực của tay đã trực tiếp làm cho xe dừng lại? Giải thích.

Xem lời giải

Bài 36.9 trang 114 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

Có khi nào lực tác dụng lên vật mà không làm vật bị biến dạng cũng không làm vật bị biến đổi chuyển động không?

Xem lời giải

Bài 36.10 trang 114 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

Lực có phải là nguyên nhân duy trì chuyển động không? Lấy ví dụ minh họa.

Xem lời giải