Giải bài 36.1 trang 113 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Lực là nguyên nhân làm cho vật chuyển động.

B. Lực là nguyên nhân làm cho vật thay đổi hướng chuyển động.

C. Lực là nguyên nhân làm cho vật thay đổi tốc độ chuyển động.

D. Lực là nguyên nhân làm cho vật bị biến dạng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Một vật chịu tác dụng một lực có thể bị biến dạng hoặc thay đổi hướng chuyển động hoặc vừa bị biến dạng vừa bị thay đổi hướng chuyển động. Lực có thể làm cho vật thay đổi tốc độ.

Lời giải chi tiết

Lực không phải là nguyên nhân làm vật cho vật chuyển động

Chọn A.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu