Bài 1. Giới thiệu về khoa học tự nhiên - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.5 trên 91 phiếu
Bài 1.1 trang 6 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

Khoa học tự nhiên nghiên cứu về lĩnh vực nào dưới đây?

Xem lời giải

Bài 1.2 trang 6 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

Hoạt động nào sau đây không được xem là nghiên cứu khoa học tự nhiên?

Xem lời giải

Bài 1.3 trang 6 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

Theo em, việc lắp ráp pin cho nhà máy điện mặt trời (hình dưới) thể hiện vai trò nào dưới đây của khoa học tự nhiên?

Xem lời giải

Bài 1.4 trang 6 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

Một lần, bạn An lấy một ít xi mang trộn với cát rồi xây dựng một mô hình ngôi nhà nhỏ giống với ngôi nhà của mình. Bạn Khánh đến rủ bạn An đi đá bóng. An nói: Để mình làm cho xong công trình nghiên cứu khoa học này rồi sẽ đi đá bóng. Theo em, việc bạn An đang làm có được coi là nghiên cứu khoa học không?

Xem lời giải

Bài 1.5 trang 7 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

Bạn Vy cùng bạn khang chơi thả diều. a) Hoạt động chơi thả diều có phải là nghiên cứu khoa học tự nhiên không? b) Theo em, người ta đã nghiên cứu và vận dụng sự hiểu biết nào trong tự nhiên để tạo ra con diều trong trò chơi?

Xem lời giải

Bài 1.6 trang 7 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

Để người nuôi tôm đạt năng suất, ngoài việc cho tôm ăn các loại thức ăn phù hợp, người nông dân còn lắp đặt hệ thống quạt nước ở các đầm nuôi tôm. a) Người nông dân lắp đặt máy quạt nước cho đầm nuôi tôm để làm gì? b) Việc lắp đặt hệ thống quạt nước cho đầm tôm có phải hoạt động nghiên cứu khoa học không? c) Việc cho tôm ăn có phải là nghiên cứu khoa học không? d) Việc nghiên cứu công thức để chế biến ra thức ăn tốt nhất, giúp tôm phát triển có phải là nghiên cứu khoa học không?

Xem lời giải