Giải bài 1.3 trang 6 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

Theo em, việc lắp ráp pin cho nhà máy điện mặt trời (hình dưới) thể hiện vai trò nào dưới đây của khoa học tự nhiên?

A. Chăm sóc sức khỏe con người.

B. Nâng cao khả năng hiểu biết của con người về tự nhiên.

C. Ứng dụng công nghệ vào đời sóng, sản xuất.

D. Hoạt động nghiên cứu khoa học.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Khoa học tự nhiên có vai trò quan trọng trong:

- Hoạt động nghiên cứu khoa học.

- Nâng cao nhận thức của con người về thế giới tự nhiên.

- Ứng dụng công nghệ vào cuộc sống, sản xuất, kinh doanh.

- Chăm sóc sức khỏe con người.

- Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Lời giải chi tiết

Đáp án C.

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài