Bài 2. Các lĩnh vực chủ yếu của khoa học tự nhiên - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 104 phiếu
Bài 2.1 trang 8 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

Khoa học tự nhiên không bao gồm lĩnh vực nào sau đây?

Xem lời giải

Bài 2.2 trang 8 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

Nhà máy điện mặt trời là ứng dụng không thuộc lĩnh vực nào của khoa học tự nhiên?

Xem lời giải

Bài 2.3 trang 8 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

Lĩnh vực chuyên nghiên cứu về thực vật thuộc lĩnh vực nào của khoa học tự nhiên?

Xem lời giải

Bài 2.4 trang 8 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

Ngày nay, người ta đã sản xuất nhiều xe máy điện để phục vụ đời sống của con người. a) Theo em, việc sửa chữa xe máy điện có phải là nghiên cứu khoa học tự nhiên không? b) Việc sản xuất xe máy điện là ứng dụng thuộc lĩnh vực nào của khoa học tự nhiên? c) Sử dụng xe máy điện có gây ô nhiễm môi trường không?

Xem lời giải

Bài 2.5 trang 8 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

Đọc đoạn thông tin dưới đây và trả lời các câu hỏi. Asimo là một người máy có thể di chuyển bằng hai chân như người do Trung tâm Nghiên cứu Kĩ thuật cơ bản Waco của tập đoàn Honda (Nhật Bản) chế tạo năm 2000. Người máy này cao 130 cm, nặng 54 kg, có khả năng di chuyển nhanh đến 6km/giờ. Asimo đã từng đi vòng quanh thế giới và đã tham gia vào rất nhiều sự kiện quan trọng trên toàn cầu.

Xem lời giải