Bài 4. Đo chiều dài - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.5 trên 67 phiếu
Bài 4.1 trang 12 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

Đơn vị đo độ dài trong hệ thống đo lường chính thức ở nước ta là A. đềximét (dm) B. mét (m) C. centimét (cm) D. milimét (mm).

Xem lời giải

Bài 4.2 trang 12 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

Giới hạn đo của thước là A. chiều dài lớn nhất ghi trên thước B. chiều dài nhỏ nhất ghi trên thước C. chiều dài giữa hai vạch liên tiếp trên thước D. chiều dài giữa hai vạch chia nhỏ nhất trên thước.

Xem lời giải

Bài 4.3 trang 12 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

Độ chia nhỏ nhất của thước là A. giá trị cuối cùng ghi trên thước B. giá trị nhỏ nhất ghi trên thước C. chiều dài giữa hai vạch chia liên tiếp trên thước D. Cả ba đáp án trên đều sai.

Xem lời giải

Bài 4.4 trang 12 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

Thước thích hợp để đo bề dày quyển sách Khoa học tự nhiên 6 là A. thước kẻ có giới hạn đo 10 cm và độ chia nhỏ nhất 1 mm. B. thước dây có giới hạn đo 1 m và độ chia nhỏ nhất 1 cm C. thước cuộn có giới hạn đo 3 m và độ chia nhỏ nhất 5 cm. D. thước thẳng có giới hạn đo 1,5 m và độ chia nhỏ nhất 1 cm.

Xem lời giải

Bài 4.5 trang 12 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

Hãy cho biết giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của thước trong hình sau: Có hình vẽ A. Giới hạn đo là 30 cm và độ chia nhỏ nhất là 1 mm. B. Giới hạn đo là 30 cm và độ chia nhỏ nhất là 1 cm. C. Giới hạn đo là 30 mm và độ chia nhỏ nhất là 1 mm. D. Giới hạn đo là 3 cm và độ chia nhỏ nhất là 1 mm.

Xem lời giải

Bài 4.6 trang 12 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

Trước khi đo chiều dài của vật ta thường ước lượng chiều dài của vật để A. lựa chọn thước đo phù hợp. B. đặt mắt đúng cách. C. đọc kết quả đo chính xác. D. đặt vật đo đúng cách.

Xem lời giải

Bài 4.7 trang 13 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

Hãy ước lượng chiều dài một sải tay của em. Dùng thước đo kiểm tra ước lượng của em có chính xác không.

Xem lời giải

Bài 4.8 trang 13 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

Lựa chọn thước đo phù hợp với việc đo chiều dài của các vật sau: Các loại thước đo Vật cần đo Thước thẳng có GHĐ 1 m và ĐCNN 1 cm Thước kẻ có GHĐ 30 cm và ĐCNN 1 mm Thước dây có GHĐ 3 m và ĐCNN 1 cm Chiều dài bàn học ở lớp Đường kính của miệng cốc Chiều dài của lớp học

Xem lời giải

Bài 4.9 trang 13 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

Cho các dụng cụ sau: - Một sợi chỉ dài 50 cm; - Một chiếc thước kẻ có giới hạn đo 50 cm; - Một cái đĩa tròn. Hãy tìm phương án đo chu vi của cái đĩa đó.

Xem lời giải

Bài 4.10 trang 13 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

Ba bạn Na, Nam, Lam cùng đo chiều cao của bạn Hùng. Các bạn đề nghị Hùng đứng sát vào tường, dùng một thước kẻ đặt ngang đầu Hùng để đánh dấu chiều cao của Hùng vào tường. Sau đó, dùng thước cuộn có giới hạn đo 2 m và độ chia nhỏ nhất 0,5 cm để đo chiều cao từ mặt sàn đến chỗ đánh dấu trên tường. Kết quả đo được Na, Nam, Lam ghi lần lượt là 165,3 cm; 165,5 cm; 166,7 cm. Kết quả của bạn nào được ghi chính xác?

Xem lời giải