Giải bài 4.1 trang 12 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Đơn vị đo độ dài trong hệ thống đo lường chính thức ở nước ta là

A. đềximét (dm)

B. mét (m)

C. centimét (cm)

D. milimét (mm).

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vận dụng lý thuyết trong SGK

Lời giải chi tiết

Đơn vị đo lường trong hệ thống đo lường chính thức ở nước ta là mét (m).

Chọn B.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - CHỦ ĐỀ 1: CÁC PHÉP ĐO - SBT

 • Giải bài 4.2 trang 12 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

  Giới hạn đo của thước là A. chiều dài lớn nhất ghi trên thước B. chiều dài nhỏ nhất ghi trên thước C. chiều dài giữa hai vạch liên tiếp trên thước D. chiều dài giữa hai vạch chia nhỏ nhất trên thước.

 • Giải bài 4.3 trang 12 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

  Độ chia nhỏ nhất của thước là A. giá trị cuối cùng ghi trên thước B. giá trị nhỏ nhất ghi trên thước C. chiều dài giữa hai vạch chia liên tiếp trên thước D. Cả ba đáp án trên đều sai.

 • Giải bài 4.4 trang 12 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

  Thước thích hợp để đo bề dày quyển sách Khoa học tự nhiên 6 là A. thước kẻ có giới hạn đo 10 cm và độ chia nhỏ nhất 1 mm. B. thước dây có giới hạn đo 1 m và độ chia nhỏ nhất 1 cm C. thước cuộn có giới hạn đo 3 m và độ chia nhỏ nhất 5 cm. D. thước thẳng có giới hạn đo 1,5 m và độ chia nhỏ nhất 1 cm.

 • Giải bài 4.5 trang 12 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

  Hãy cho biết giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của thước trong hình sau: Có hình vẽ A. Giới hạn đo là 30 cm và độ chia nhỏ nhất là 1 mm. B. Giới hạn đo là 30 cm và độ chia nhỏ nhất là 1 cm. C. Giới hạn đo là 30 mm và độ chia nhỏ nhất là 1 mm. D. Giới hạn đo là 3 cm và độ chia nhỏ nhất là 1 mm.