Bài 44. Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trăng - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 44.1 trang 127 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

Ta nhìn thấy các hình dạng khác nhau của Mặt Trăng vì A. Mặt Trăng thay đổi hình dạng liên tục. B. Mặt Trăng thay đổi độ sáng liên tục. C. Ở mặt đất, ta thấy các phần khác nhau của Mặt Trăng được chiếu sáng bởi Mặt Trời. D. Trái Đất tự quay quanh trục của nó liên tục.

Xem lời giải

Bài 44.2 trang 127 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

Chọn từ thích hợp điền vào chỗ “…” trong câu sau: Mặt Trăng là (1) … tự nhiên của Trái Đất. Mặt Trăng không tự (2) … ánh sáng. Ánh sáng giúp người ở Trái Đất Nhìn thấy Mặt Trăng (3) … ánh sáng mặt trời.

Xem lời giải

Bài 44.3 trang 127 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

Chọn từ thích hợp trong các từ: Mặt Trăng, Trái Đất, Mặt Trời điền vào chỗ “…” trong câu sau: Hình dạng nhìn thấy của (1) … là phần bề mặt của (2) … hướng về (3) … được (4) … chiếu sáng.

Xem lời giải

Bài 44.4 trang 127 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

Trong hình bên, hãy vẽ hình để chỉ ra phần bề mặt của Mặt Trăng có thể nhìn thấy từ Trái Đất. Khi đó ta thấy hình dạng Mặt Trăng là gì?

Xem lời giải

Bài 44.5 trang 127 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

Điền số thể hiện hình dạng nhìn thấy của Mặt Trăng trong hình bên tương ứng với tên hình dạng vào bảng. Không Trăng Trăng lưỡi liềm Trăng bán nguyệt Trăng khuyết Trăng tròn

Xem lời giải

Bài 44.6 trang 128 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

Sắp xếp các hình dạng nhìn thấy của Mặt Trăng ở hình bên dưới theo thức tự trong tháng âm lịch, bắt đầu từ pha không trăng.

Xem lời giải