Bài 41. Năng lượng - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.6 trên 16 phiếu
Bài 41.1 trang 121 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

Ta trực tiếp nhận biết được một vật có nhiệt năng khi vật đó có khả năng nào? A. Làm tăng khối lượng vật khác. B. Làm nóng một vật khác. C. Sinh ra lực đẩy làm vật khác chuyển động. D. Nổi được trên mặt nước.

Xem lời giải

Bài 41.2 trang 121 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

Vật liệu nào không phải là nhiên liệu? A. Than đá. B. Hơi nước. C. Gas. D. Khí đốt.

Xem lời giải

Bài 41.3 trang 121 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

Dạng năng lượng nào không phải là năng lượng tái tạo? A. Năng lượng khí đốt. B. Năng lượng gió. C. Năng lượng thủy triều. D. Năng lượng mặt trời.

Xem lời giải

Bài 41.4 trang 121 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

Dạng năng lượng được dự trữ trong que diêm, pháp hoa là A. nhiệt năng. B. quang năng. C. hóa năng. D. cơ năng.

Xem lời giải

Bài 41.5 trang 121 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

Những dạng năng lượng nào xuất hiện trong quá trình một khúc gỗ trượt có ma sát từ trên mặt phẳng nghiêng xuống? A. Nhiệt năng, động năng, thế năng. B. Chỉ có nhiệt năng và động năng. C. Chỉ có động năng và thế năng. D. Chỉ có động năng.

Xem lời giải

Bài 41.6 trang 121 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

Nhiên liệu tích trữ năng lượng hữu ích. Chúng ta thu được năng lượng từ nhiên liệu bằng cách A. di chuyển nhiên liệu. B. tích trữ nhiên liệu. C. đốt cháy nhiên liệu. D. nấu nhiên liệu.

Xem lời giải

Bài 41.7 trang 121 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

Nhiên liệu tích trữ năng lượng dưới dạng A. nhiệt năng. B. hóa năng. C. thế năng hấp dẫn D. thế năng đàn hồi.

Xem lời giải

Bài 41.8 trang 121 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

Hai máy bay có khối lượng như nhau. Chiếc 1 bay ở độ cao 2 km với vận tốc 50 m/s. Chiếc 2 bay ở độ cao 3 km với vận tốc 200 km/h. Máy bay nào có cơ năng lớn hơn? Vì sao?

Xem lời giải

Bài 41.9 trang 122 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

Trong xây dựng, người ta dùng búa máy để đóng các cọc bê tông. Một búa máy có khối lượng M được thả rơi tự do từ độ cao H xuống và đóng vào một cọc bê tông có khối lượng m trên mặt đất làm cọc lún sâu vào trong đất một đoạn h. Em hãy nêu sự phụ thuộc của h và H để thấy được năng lượng đặc trưng cho khả năng tác dụng lực.

Xem lời giải