Bài 28: Nấm - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.7 trên 77 phiếu
Bài 28.1 trang 93 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

Quan sát hình ảnh một số nấm sau và trả lời các câu hỏi:

Xem lời giải

Bài 28.2 trang 93 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

Quan sát hình bên về cấu tạo nấm độc và trả lời a) Tên các thành phần cấu tạo nấm độc (1), (2), (3), (4), (5), (6) là gì? b) Thành phần cấu tạo nào sau đây thường có ở nấm độc mà không có ở nấm ăn được?

Xem lời giải

Bài 28.3 trang 93 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

Bào tử đảm là cơ quan sinh sản của loại nấm nào sau đây? A. Nấm hương. B. Nấm bụng dê. C. Nấm mốc. D. Nấm men.

Xem lời giải

Bài 28.4 trang 93 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

Thuốc kháng sinh penicillin được sản xuất từ A. nấm men. B. nấm mốc. C. nấm mộc nhĩ. D. nấm độc đỏ.

Xem lời giải

Bài 28.5 trang 93 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

Quá trình chế biến rượu vang cần sinh vật nào sau đây là chủ yếu? A. Nấm men. B.Vi khuẩn. C. Nguyên sinh vật. D. Virus.

Xem lời giải

Bài 28.6 trang 93 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

Tại sao khi lấy mẫu nấm mốc để làm thực hành, để đảm bảo an toàn chúng phải sử dụng găng tay và khẩu trang cá nhân?

Xem lời giải

Bài 28.7 trang 93 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

Hãy chỉ ra dấu hiệu hình thái để nhận biết nấm độc trong tự nhiên.

Xem lời giải

Bài 28.8 trang 94 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

Hãy nêu tên một số nấm và lợi ích, tác hại của các loại nấm đó trong tự nhiên và trong thực tiễn bằng cách hoàn thành bảng sau:

Xem lời giải

Bài 28.9 trang 94 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

Hãy trình bày một số con đường lây truyền bệnh do nấm gây nên và biện pháp phòng bệnh bằng cách hoàn thành bảng sau:

Xem lời giải

Bài 28.10 trang 94 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

Địa y rất phổ biến trong tự nhiên, hãy tra cứu thông tin và trình bày một số hiểu biết của em về địa y.

Xem lời giải