Giải bài 28.3 trang 93 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

Bào tử đảm là cơ quan sinh sản của loại nấm nào sau đây? 

A. Nấm hương. 

B. Nấm bụng dê. 

C. Nấm mốc. 

D. Nấm men.

Lời giải chi tiết

 Đáp án A

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài