Bài 13: Một số nguyên liệu - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.3 trên 23 phiếu
Bài 13.1 trang 43 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

Vật thể nào sau đây được xem là nguyên liệu? A. Gạch xây dựng. B. Đất sét, C. Xi măng. D. Ngói.

Xem lời giải

Bài 13.2 trang 43 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

Khi dùng gỗ để sản xuất giấy thì người ta sẽ gọi gỗ là A. vật liệu. B. nguyên liệu. C. nhiên liệu. D. phế liệu.

Xem lời giải

Bài 13.3 trang 43 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

Người ta khai thác than đá để cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện sản xuất điện. Lúc này, than đá được gọi là A. vật liệu. B. nhiên liệu. C. nguyên liệu. D. vật liệu hoặc nguyên liệu.

Xem lời giải

Bài 13.4 trang 43 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

Loại nguyên liệu nào sau đây hầu như không thể tái sinh? A.Gỗ. B. Bông. C. Dầu thô. D. Nông sản.

Xem lời giải

Bài 13.5 trang 43 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

Kế tên ba loại sản phẩm được sản xuất từ mỗi nguyên liệu dưới đây.

Xem lời giải

Bài 13.6 trang 43 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

Điền từ thích hợp vào chỗ trống trong phát biểu sau: "Gỗ vừa là ... để làm nhà, vừa là ... sản xuất giấy, vừa là ... để đun nấu”.

Xem lời giải

Bài 13.7 trang 43 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

Em hãy tìm hiểu và cho biết: a) Nguyên liệu chính để sản xuất gạch không nung là gì. b) Tại sao gạch không nung thường được thiết kế có các lỗ hổng. c) Sử dụng gạch không nung mang lại lợi ích gì cho môi trường.

Xem lời giải