Giải bài 13.4 trang 43 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

 Loại nguyên liệu nào sau đây hầu như không thể tái sinh?

A.Gỗ.

B. Bông.

C. Dầu thô.

D. Nông sản.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nguyên liệu rắn thì dễ dàng tái sinh

Lời giải chi tiết

A: tái sinh

B: tái sinh

C: hầu như không thể tái sinh

D: tái sinh

=>  Đáp án C

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu