Giải bài 13.1 trang 43 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

Vật thể nào sau đây được xem là nguyên liệu?

A. Gạch xây dựng.

B. Đất sét.

C. Xi măng.

D. Ngói.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Nguyên liệu là vật liệu tự nhiên (vật liệu thô) chưa qua xử lí và cần được chuyển hóa để tạo ra sản phẩm.

- Vật liệu là chất hoặc hỗn hợp một số chất được con người sử dụng như nguyên liệu đầu vào trong một quá trình sản xuất hoặc chế tạo để làm ra những sản phẩm phục vụ cuộc sống

Lời giải chi tiết

A: vật liệu

B: nguyên liệu

C: vật liệu

D: vật liệu

=>  Đáp án B

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu