Bài 20. Các cấp độ tổ chức trong cơ thể đa bào - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.7 trên 131 phiếu
Bài 20.4 trang 69 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

Tổ chức cơ thể đa bào được sắp xếp thành năm cấp độ theo sơ đồ dưới đây:

Xem lời giải

Bài 20.2 trang 69 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

Hệ Cơ quan ở thực vật bao gồm A. hệ rễ và hệ thân. B. hệ thân và hệ lá. C. hệ chồi và hệ rễ. D. hệ cơ và hệ thân.

Xem lời giải

Bài 20.3 trang 69 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

Nối các cấp độ tổ chức trong cơ thể đa bào ở một bên trái với các ví dụ tương ứng cột bên phải.

Xem lời giải

Bài 20.4 trang 69 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

Nối các cấp độ tổ chức trong cơ thể đa bào ở Cột A với các định nghĩa tương ứng Ở Cột B.

Xem lời giải

Bài 20.5 trang 70 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

Quan sát một số cơ quan trong hình sau: a) Gọi tên các cơ quan tương ứng với mỗi hình. b) Cơ quan (1) thuộc hệ cơ quan nào sau đây? A. Hệ tuần hoàn. B. Hệ thần kinh. C. Hệ hô hấp. D. Hệ tiêu hoá. c) Hệ tiêu hoá gồm các cơ quan nào? A. (2), (3) B. (3), (4) C. (3), (5). D. (3), (6)

Xem lời giải

Bài 20.6 trang 70 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

Căn cứ vào cột Chức năng, hãy điền tên các cơ quan ở Bài tập 20.5 vào cột Tên cơ quan, và tên các hệ cơ quan tương ứng vào cột Hệ cơ quan trong bảng dưới đây

Xem lời giải

Bài 20.7 trang 70 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

Cho hình ảnh cây lạc. a) Kể tên các cơ quan của cây lạc. b) Xác định các hệ cơ quan của cây lạc. c) Theo em, gọi củ lạc là đúng hay sai? Giải thích.

Xem lời giải

Bài 20.8 trang 71 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

Căn cứ vào cột Chức năng, hãy điền tên các cơ quan của thực vật ở Bài tập 20.7 vào cột Tên cơ quan, và tên các hệ cơ quan tương ứng vào cột Hệ cơ quan trong bảng dưới đây.

Xem lời giải

Bài 20.9 trang 71 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

Hoàn thành đoạn thông tin sau: Trong cơ thể đa bào,(1)... thường được sắp xếp vào trong các mô, các cơ quan và các hệ cơ quan. (2)... là tập hợp các tế bào giống nhau cùng phối hợp thực hiện một chức năng nhất định. Chẳng hạn, hệ thần kinh của bạn được tạo thành từ (3) ... (gồm các tế bào thần kinh), mô bì, mô liên kết. Nó chỉ đạo các hoạt động và quy trình của cơ thể sống.

Xem lời giải

Bài 20.10 trang 71 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

Quan sát sơ đồ dưới đây và hoàn thành các yêu cầu sau:

Xem lời giải

Bài 20.11 trang 72 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

Ung thư và sự sinh sản của tế bào: Ung thư là kết quả của sự mất kiểm soát trong quá trình sinh sản của tế bào, dẫn đến sự tạo thành khối u. Dần dần, tế bào ung thư sẽ xâm lấn và phá huỷ các mô khác trong cơ thể người bệnh. Tuy nhiên, một số khối u lành tính không xâm lấn các bộ phận khác của cơ thể và có thể được loại bỏ bằng phẫu thuật. Sự sinh sản của các tế bào ung thư được thể hiện như sơ đồ sau: a) Sự xuất hiện các mầm ung thư xảy ra ở cấp độ nào? b) Tại sao ung thư là vấn đề đối với

Xem lời giải

Bài 20.12 trang 72 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

Hãy viết câu trả lời tương ứng với các yêu cầu sau: a) Có ý kiến cho rằng: Tất cả các sinh vật đều là cơ thể đa bào. Theo em, ý kiến này đúng hay sai? Giải thích. b) Em hãy tìm hiểu về hệ thống bài tiết trong cơ thể người và lấy ví dụ về tế bào, mô, các cơ quan tương ứng tạo nên hệ cơ quan này. c)* Hãy nêu năm đặc trưng cơ bản của một cơ thể sống.

Xem lời giải