Bài 40. Lực ma sát - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.5 trên 70 phiếu
Bài 40.1 trang 119 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

Phát biểu nào sau đây nói về lực ma sát là đúng? A. Lực ma sát cùng hướng với hướng chuyển động của vật. B. Khi vật chuyển động nhanh dần, lực ma sát lớn hơn lực đẩy. C. Khi vật chuyển động chậm dần, lực ma sát nhỏ hơn lực đẩy. D. Lực ma sát trượt cản trở chuyển động trượt của vật này trên bề mặt vật kia.

Xem lời giải

Bài 40.2 trang 119 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

Lực ma sát nghỉ xuất hiện khi A. quyển sách để yên trên mặt bàn nằm nghiêng. B. ô tô đang chuyển động, đột ngột hãm phanh. C. quả bóng bàn đặt trên mặt bàn nằm ngang nhẵn bóng. D. xe đạp đang xuống dốc.

Xem lời giải

Bài 40.3 trang 119 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

Một vật đặt trên mặt bàn nằm ngang. Dùng tay búng vào vật để nó chuyển động. Vật sau đó chuyển động chậm dần vì có A. trọng lực. B. lực hấp dẫn. C. lực búng của tay. D. lực ma sát.

Xem lời giải

Bài 40.4 trang 119 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

Lực ma sát trượt xuất hiện trong trường hợp nào sau đây? A. ma sát giữa các viên bi với ổ trục xe đạp, xe máy. B. ma sát giữa cốc nước đặt trên mặt bàn với mặt bàn. C. ma sát giữa lốp xe với mặt đường khi xe đang chuyển động. D. ma sát giữa má phanh với vành xe.

Xem lời giải

Bài 40.5 trang 119 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

Đặt vật trên một mặt bàn nằm ngang, móc lực kế vào vật và kéo sao cho lực kế luôn song song với mặt bàn và vật trượt nhanh dần. số chỉ của lực kế khi đó A. bằng độ lớn lực ma sát nghỉ tác dụng lên vật. B. bằng độ lớn lực ma sát trượt tác dụng lên vật. C. lớn hơn độ lớn lực ma sát trượt tác dụng lên vật. D. nhỏ hơn độ lớn lực ma sát trượt tác dụng lên vật.

Xem lời giải

Bài 40.6 trang 119 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

Phát biểu nào sau đây đúng? A. Lực ma sát chỉ sinh ra khi một vật trượt trên bề mặt một vật khác. B. Lực ma sát chỉ sinh ra khi một vật lăn trên bề mặt một vật khác. C. Lực ma sát chỉ xuất hiện khi một vật đứng yên trên bề bề mặt một vật khác. D. Lực ma sát có thể có lợi hoặc có hại.

Xem lời giải

Bài 40.7 trang 120 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

Hãy giải thích các hiện tượng sau và cho biết trong các hiện tượng này, ma sát có lợi hay có hại: a) Ô tô đi vào bùn dễ bị sa lầy. b) Khi đi trên sàn nhà đá hoa mới lau dễ bị ngã.

Xem lời giải

Bài 40.8 trang 120 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

Giải thích ý nghĩa của câu nói “Nước chảy đá mòn” và chỉ ra bản chất lực tác dụng giữa nước và đá để làm mòn đá.

Xem lời giải

Bài 40.9 trang 120sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

Hãy giải thích tại sao xích xe đạp phải thường xuyên tra dầu nhớt.

Xem lời giải

Bài 40.10 trang 120 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

Một học sinh đi xe đạp đến trường, lực ma sát xuất hiện ở đâu?

Xem lời giải