Giải bài 40.5 trang 119 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Đặt vật trên một mặt bàn nằm ngang, móc lực kế vào vật và kéo sao cho lực kế luôn song song với mặt bàn và vật trượt nhanh dần. số chỉ của lực kế khi đó

A. bằng độ lớn lực ma sát nghỉ tác dụng lên vật.

B. bằng độ lớn lực ma sát trượt tác dụng lên vật.

C. lớn hơn độ lớn lực ma sát trượt tác dụng lên vật.

D. nhỏ hơn độ lớn lực ma sát trượt tác dụng lên vật.

Lời giải chi tiết

Vật trượt nhanh dần nên lực kế lớn hơn lực ma sát trượt tác dụng lên vật.

Chon C.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu