Giải bài 40.6 trang 119 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Lực ma sát chỉ sinh ra khi một vật trượt trên bề mặt một vật khác.

B. Lực ma sát chỉ sinh ra khi một vật lăn trên bề mặt một vật khác.

C. Lực ma sát chỉ xuất hiện khi một vật đứng yên trên bề bề mặt một vật khác.

D. Lực ma sát có thể có lợi hoặc có hại.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lực ma sát xuất hiện khi vật trượt trên bề mặt vật khác, lăn trên bề mặt vật khác hoặc đứng yên trên bề mặt vật khác

Lời giải chi tiết

Do lực ma sát xuất hiện khi vật trượt trên bề mặt vật khác, lăn trên bề mặt vật khác hoặc đứng yên trên bề mặt vật khác

Lực ma sát có thể có lợi và có hại

Chọn D.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu