Bài 27: Nguyên sinh vật - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 27.1 trang 90 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

Trong các sinh vật dưới đây, sinh vật nào không phải là nguyên sinh vật?

Xem lời giải

Bài 27.2 trang 90 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

Thành phần nào trong tế bào tảo lục ở hình bên giúp chúng có khả năng quang hợp?

Xem lời giải

Bài 27.4 trang 90 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

Nấm nhầy thuộc giới A. Nấm. B. Động vật. C. Nguyên sinh. D. Thực vật.

Xem lời giải

Bài 27.3 trang 90 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

Nguyên sinh vật là nhóm sinh vật A. Có cấu tạo tế bào nhân thực, đa số có kích thước hiển vi. B. Có cấu tạo tế bào nhân sơ, đa số có kích thước hiển vi. C. chưa có cấu tạo tế bào, đa số có kích thước hiển vi. D. có cấu tạo tế bào nhân thực, kích thước lớn.

Xem lời giải

Bài 27.5 trang 90 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

Bệnh kiết lị do tác nhân nào gây nên?

Xem lời giải

Bài 27.6 trang 90 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

Chọn đáp án phù hợp trong các từ/ cụm từ gợi ý sau: Nguyên sinh vật, nhân thực, một tế bào, nhiều tế bào, tảo lục, trùng biến hình, hình dạng, vi khuẩn, virus để điền vào chỗ trống trong đoạn thông tin dưới đây: (1)... là nhóm sinh vật có cấu tạo tế bào (2) ..., kích thước hiển vi. Đa số cơ thể chỉ gồm một tế bào nhưng đảm nhận được đầy đủ các chức năng của một cơ thể sống. Một số (3) ... có khả năng quang hợp như (4)..., trùng roi. (5)... đa dạng về (6) ... một số có (7)... không ổn định như (8

Xem lời giải

Bài 27.7 trang 91 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

Hãy kể tên một số kí sinh trùng thuộc nhóm nguyên sinh vật kí sinh ở người.

Xem lời giải

Bài 27.8 trang 91 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

Em hãy nêu một số bệnh lây nhiễm thường gặp trong đời sống và cho tác nhân gây bệnh là gì bằng cách hoàn thành bảng sau:

Xem lời giải

Bài 27.9 trang 91 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

Điều gì sẽ xảy ra với các sinh vật trong chuỗi thức ăn ở hình bên nếu số lượng tảo trong chuỗi thức ăn bị giảm đột ngột?

Xem lời giải

Bài 27.10 trang 91 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

Hai bạn học sinh đang tranh cãi về môi trường sống của nguyên sinh vật. Bạn thứ nhất nói: “Nguyên sinh vật có thể sống tự do ngoài môi trường tự nhiên”; bạn thứ hai lại nói:“Nguyên sinh vật chỉ có thể sống kí sinh trong cơ thể vật chủ”. Em hãy đưa ra giải thích đúng nhất cho hai bạn.

Xem lời giải