Giải bài 27.5 trang 90 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

Bệnh kiết lị do tác nhân nào gây nên? 

A. Trùng Entamoeba histolytica. 

B. Trùng Plasmodium falciparum. 

C. Trùng giày.

D. Trùng roi. 

 


Lời giải chi tiết

Đáp án A

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu