Giải bài 27.1 trang 90 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

Trong các sinh vật dưới đây, sinh vật nào không phải là nguyên sinh vật?

A. Hình (1). 

B. Hình (2). 

C. Hình (3). 

D. Hình (4). 

 


Lời giải chi tiết

Đáp án D

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài