Giải bài 27.3 trang 90 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

Nguyên sinh vật là nhóm sinh vật

A. Có cấu tạo tế bào nhân thực, đa số có kích thước hiển vi. 

B. Có cấu tạo tế bào nhân sơ, đa số có kích thước hiển vi. 

C. chưa có cấu tạo tế bào, đa số có kích thước hiển vi. 

D. có cấu tạo tế bào nhân thực, kích thước lớn.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

  • Nguyên sinh vật có kích thước hiển vi, cấu tạo tế bào nhân thực, đa số là cơ thể đơn bào. Một số có khả năng quang hợp như tảo lục, trùng roi,...

Lời giải chi tiết

Đáp án A

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài