Giải bài 27.2 trang 90 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

 Thành phần nào trong tế bào tảo lục ở hình bên giúp chúng có khả năng quang hợp?

A.(1). 

B. (2). 

C. (3). 

D. (4). 

 


Lời giải chi tiết

Đáp án D

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài