Bài 39. Biến dạng của lò xo. Phép đo lực - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.7 trên 81 phiếu
Bài 39.1 trang 117 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào đúng? A. Lực kế là dụng cụ để đo khối lượng. B. Lực kế là dụng cụ để đo trọng lượng. C. Lực kế là dụng cụ để đo cả trọng lượng và khối lượng. D. Lực kế là dụng cụ để đo lực.

Xem lời giải

Bài 39.2 trang 117 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

Chiều dài ban đầu của lò xo là 25 cm, khi ta tác dụng lên lò xo một lực thì chiều dài của nó là 27 cm. Cho biết lò xo bị dãn hay bị nén và dãn hay nén một đoạn bao nhiêu.

Xem lời giải

Bài 39.3 trang 117 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

Hãy thiết kế phương án cân một vật nhỏ chỉ với một lò xo nhẹ và một bộ quả cân.

Xem lời giải

Bài 39.4 trang 117 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

Treo vật nặng vào sợi dây cao su, dưới tác dụng của lực hút Trái Đất tại sao vật không rơi xuống?

Xem lời giải

Bài 39.5 trang 117 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

Hai lò xo có chiều dài ban đầu như nhau. Treo hai vật có cùng khối lượng vào hai lò xo đó. Hỏi độ dãn của hai lò xo đó có như nhau không?

Xem lời giải

Bài 39.6 trang 117 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

Chiều dài tự nhiên của lò xo là 20 cm. Biết rằng độ dãn của lò xo phụ thuộc vào lực tác dụng được biểu diễn bằng đồ thị dưới đây. Hãy tính độ dài của lò xo khi chịu tác dụng của các lực: a) 2N b) 4 N. c) 6 N.

Xem lời giải

Bài 39.7 trang 117 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

Em có một lực kế và một lò xo. Hãy tìm cách biến lò xo thành “cân bỏ túi”?

Xem lời giải

Bài 39.8 trang 118 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

Khi treo vật nặng có trọng lượng 1 N, lò xo dãn ra 0,5 cm. Hỏi khi treo vật nặng có trọng lượng 3 N thì lò xo khi ấy dãn ra bao nhiêu?

Xem lời giải

Bài 39.9 trang 118 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

Một lò xo dài thêm 10 cm khi treo vào đầu của nó một vật có trọng lượng 20 N. tiếp tục treo thêm một vật có trọng lượng 15 N nữa thì lò xo dài bao nhiêu? Biết chiều dài tự nhiên của lò xo này là 20 cm.

Xem lời giải

Bài 39.10 trang 118 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

Một lò xo dài thêm 10 cm khi treo vào đầu lò xo một vật có khối lượng 1 kg. Nếu dùng lò xo này làm lực kế, trên thang chia độ, hai vạch cách nhau 1 cm chỉ thị mấy niuton (N)?

Xem lời giải