Bài 6. Đo thời gian - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
3.8 trên 19 phiếu
Bài 6.1 trang 16 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

Đơn vị đo thời gian trong hệ thống đo lường chính thức ở nước ta là A. tuần. B. ngày C. giây. D. giờ.

Xem lời giải

Bài 6.2 trang 16 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

Khi đo nhiều lần thời gian chuyển động của một viên bi trên mặt phẳng nghiêng mà thu được nhiều giá trị khác nhau, thì giá trị nào sau đây được lấy làm kết quả của phép đo? A. Giá trị của lần đo cuối cùng. B. Giá trị trung bình của giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất. C. Giá trị trung bình của tất cả các giá trị đo được. D. Giá trị được lặp lại nhiều lần nhất.

Xem lời giải

Bài 6.3 trang 16 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

Trước khi đo thời gian của một hoạt động ta thường ước lượng khoang thời gian của hoạt động đó để A. lựa chọn đồng hồ đo phù hợp. B. đặt mắt đúng cách. C. đọc kết quả đo chính xác. D. hiệu chỉnh đồng hồ đúng cách

Xem lời giải

Bài 6.4 trang 16 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

Cho các bước đo thời gian của một hoạt động gồm: (1) Đặt mắt nhìn đúng cách. (2) Ước lượng thời gian hoạt động cần đo để chọn đồng hồ thích hợp. (3) Hiệu chỉnh đồng hồ đo đúng cách. (4) Đọc, ghi kết quả đo đúng quy định. (5) Thực hiện phép đo thời gian. Thứ tự đúng các bước thực hiện để đo thời gian của một hoạt động là: A. (1), (2), (3), (4), (5) B. (3), (2), (5), (4), (1) C. (2), (3), (1), (5), (4) D. (2), (1), (3), (5), (4).

Xem lời giải

Bài 6.5 trang 17 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

Lựa chọn đồng hồ phù hợp với việc đo thời gian của các hoạt động sau: Các loại đồng hồ Hoạt động Đồng hồ bấm giây Đồng hồ để bàn Hát bài “Đội ca” Chạy 800 m Đun sôi ấm nước

Xem lời giải

Bài 6.6 trang 17 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

Nguyên nhân nào sau đây gây ra sai số khi đo thời gian của một hoạt động? A. Không hiệu chỉnh đồng hồ. B. Đặt mắt nhìn lệch. C. Đọc kết quả chậm. D. Cả ba nguyên nhân trên.

Xem lời giải

Bài 6.7 trang 17 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

Để thực hiện đo thời gian khi đi từ cổng trường vào lớp học, em dùng loại đồng hồ nào? Giải thích sự lựa chọn của em.

Xem lời giải