Giải bài 6.3 trang 16 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Trước khi đo thời gian của một hoạt động ta thường ước lượng khoang thời gian của hoạt động đó để

A. lựa chọn đồng hồ đo phù hợp.

B. đặt mắt đúng cách.

C. đọc kết quả đo chính xác.

D. hiệu chỉnh đồng hồ đúng cách

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Các bước đo thời gian đúng cách:

Bước 1: Ước lượng thời gian hoạt động cần đo để chọn đồng hồ thích hợp.

Bước 2: Hiệu chỉnh đồng hồ đo đúng cách.

Bước 3: Đặt mắt nhìn đúng cách.

Bước 4: Thực hiện phép đo thời gian.

Bước 5: Đọc và ghi kết quả đo đúng quy định

Lời giải chi tiết

Trước khi đo thời gian của một hoạt động ta thường ước lượng khoảng thời gian của hoạt động đó để lựa chọn đồng hồ đo phù hợp.

Chọn A.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu