Bài 5. Đo khối lượng - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.7 trên 128 phiếu
Bài 5.1 trang 14 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

Đơn vị đo khối lượng trong hệ thống đo lường chính thức ở nước ta là A. tấn. B. miligam. C. kilôgam D. gam.

Xem lời giải

Bài 5.2trang 14 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

Trên vỏ hộp bánh có ghi 500 g, con số này có ý nghĩa gì? A. Khối lượng bánh trong hộp. B. Khối lượng cả bánh và vỏ hộp. C. Sức nặng của hộp bánh. D. Thể tích của hộp bánh.

Xem lời giải

Bài 5.3 trang 14 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

Trước một chiếc cầu có một biển báo giao thông ghi 10T (hình vẽ), con số 10T này có ý nghĩa gì? A. Xe có trên 10 người ngồi thì không được đi qua cầu. B. Khối lượng toàn bộ (của cả xe và hàng) trên 10 tấn thì không được đi qua cầu. C. Khối lượng của xe trên 100 tấn thì không được đi qua cầu. D. Xe có khối lượng trên 10 tạ thì không được đi qua cầu.

Xem lời giải

Bài 5.4 trang 14 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

Cân một túi hoa quả, kết là 14 533 g. Độ chia nhỏ nhất của cân đã dùng là A. 1 g. B. 5 g. C. 10 g. D. 100 g.

Xem lời giải

Bài 5.5 trang 14 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

Một hộp quả cân có các quả cân loại 2 g, 5 g, 10 g, 50 g, 200 g, 200 mg, 500 g, 500 mg. Để cân một vật có khối lượng 257,5 g thì có thể sử dụng các quả cân nào? A. 200 g, 200 mg, 50 g, 5 g, 50 g. B. 2 g, 5 g, 50 g, 200 g, 500 mg. C. 2 g, 5 g, 10 g, 200 g, 500 g. D. 2 g, 5 g, 10 g, 200 mg, 500 mg.

Xem lời giải

Bài 5.6 trang 14 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

Có 20 túi đường, ban đầu mỗi túi có khối lượng 1 kg, sau đó người cho thêm mỗi túi 2 lạng đường nữa. Khối lượng của 20 túi đường khi đó là bao nhiêu? A. 24 kg. B. 20 kg 10 lạng. C. 22 kg. D. 20 kg 20 lạng.

Xem lời giải

Bài 5.7 trang 14 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

Điền từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau: a) Mọi vật đều có … b) Người ta dùng … để đo khối lượng. c) … là khối lượng của một quả cân mẫu đặt ở viện đo lường quốc tế Pháp.

Xem lời giải

Bài 5.8 trang 15 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

Làm thế nào để lấy 1 kg gạo từ một bao đựng gạo khi trên bàn chỉ có một cân đĩa và một quả cân 4 kg.

Xem lời giải

Bài 5.9 trang 15 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

Có một cái cân đồng hồ đã cũ và không còn chính xác. Làm thế nào có thể cân chính xác khối lượng của một vật nếu cho phép dùng thêm một quả cân.

Xem lời giải