Giải bài 5.6 trang 14 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Có 20 túi đường, ban đầu mỗi túi có khối lượng 1 kg, sau đó người cho thêm mỗi túi 2 lạng đường nữa. Khối lượng của 20 túi đường khi đó là bao nhiêu?

A. 24 kg.

B. 20 kg 10 lạng.

C. 22 kg.

D. 20 kg 20 lạng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tư duy toán học

Lời giải chi tiết

Ban đầu khối lượng của 1 túi đường là 1 kg.

Đổi 2 lạng = 200 g = 0,2 kg.

Sau khi cho thêm đường vào thì khối lượng một túi đường là:

1 + 0,2 = 1,2 (kg)

Khối lượng 20 túi đường lúc sau là:

20 x 1,2 = 24 (kg)

Chọn A.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 19 phiếu