Giải bài 5.5 trang 14 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Một hộp quả cân có các quả cân loại 2 g, 5 g, 10 g, 50 g, 200 g, 200 mg, 500 g, 500 mg. Để cân một vật có khối lượng 257,5 g thì có thể sử dụng các quả cân nào?

A. 200 g, 200 mg, 50 g, 5 g, 50 g.

B. 2 g, 5 g, 50 g, 200 g, 500 mg.

C. 2 g, 5 g, 10 g, 200 g, 500 g.

D. 2 g, 5 g, 10 g, 200 mg, 500 mg.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Để cân chính xác khối lượng của một vật thì phải sử dụng hộp quả cân có khối lượng bằng với cân nặng của vật.

Lời giải chi tiết

Hộp A nặng 305,2 g

Hộp B nặng 257,5 g

Hộp C nặng 717 g

Hộp D nặng 17,7 g.

Chọn B.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu