Giải bài 5.3 trang 14 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Trước một chiếc cầu có một biển báo giao thông ghi 10T (hình vẽ), con số 10T này có ý nghĩa gì?

A. Xe có trên 10 người ngồi thì không được đi qua cầu.

B. Khối lượng toàn bộ (của cả xe và hàng) trên 10 tấn thì không được đi qua cầu.

C. Khối lượng của xe trên 100 tấn thì không được đi qua cầu.

D. Xe có khối lượng trên 10 tạ thì không được đi qua cầu.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vận dụng lý thuyết về các biển báo đã học trong SGK.

Lời giải chi tiết

Hình vẽ 10T thể hiện khối lượng toàn bộ của cả xa và hàng trên 10 tấn thì không được đi qua cầu.

Chọn B.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu