CHỦ ĐỀ 9: LỰC - SBT

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 35.1 trang 111 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

Hoạt động nào dưới đây không cần dùng đến lực? A. Đọc một trang sách. B. Kéo một gàu nước. C. Nâng một tấm gỗ. D. Đẩy một chiếc xe.

Xem lời giải

Bài 35.2 trang 111 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

. Một bạn chơi trò nhảy dây. Bạn đó nhảy lên được là do A. lực của chân đẩy bạn đó nhảy lên. B. lực của đất tác dụng lên chân bạn đó. C. chân bạn đó tiếp xúc với đất. D. lực của đất tác dụng lên dây.

Xem lời giải

Bài 35.3 trang 111 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

Treo vật vào đầu dưới của một lò xo, lò xo dãn ra. Khi đó A. lò xo tác dụng vào vật một lực đẩy. B. vật tác dụng vào lò xo một lực nén. C. lò xo tác dụng vào vật một lực nén. D. vật tác dụng vào lò xo một lực kéo.

Xem lời giải

Bài 35.4 trang 111 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

Khi có một lực tác dụng lên quả bóng đang chuyển động trên sàn thì tốc độ của quả bóng sẽ A. không thay đổi. B. tăng dần. C. giảm dần. D. tăng dần hoặc giảm dần.

Xem lời giải

Bài 35.5 trang 111 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

Khi một người thợ đóng đinh vào tường thì lực nào đã làm đinh cắm vào tường?

Xem lời giải

Bài 35.6 trang 111 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

Lựa chọn các từ sau: lực kéo, lực nén, lực đẩy và điền vào chỗ trống: a) Bạn An đã tác dụng vào thước nhựa một … làm thước nhựa bị uốn cong. b) Để nâng tấm bê tông lên, cần cẩu đã tác dụng vào tấm bê tông một … c) Đầu tàu đã tác dụng vào toa tàu một … d) Gió đã tác dụng vào dù của người nhảy dù một …

Xem lời giải

Bài 35.7 trang 111 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

Biểu diễn các lực sau với tỉ xích 1 cm ứng với 2 N. a) Lực F1 có phương ngang, chiều từ trái sang phải, độ lớn 4 N. b) Lực F2 có phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống, độ lớn 2 N. c) Lực F3 có phương hợp với phương ngang một góc 450, chiều từ trái sang phải, hướng lên trên, độ lớn 6 N.

Xem lời giải

Bài 35.8 trang 112 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

Nêu hướng và độ lớn các lực trong hình vẽ sau, cho tỉ lệ xích 1 cm ứng với 10 N.

Xem lời giải

Bài 36.1 trang 113 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

Phát biểu nào sau đây không đúng? A. Lực là nguyên nhân làm cho vật chuyển động. B. Lực là nguyên nhân làm cho vật thay đổi hướng chuyển động. C. Lực là nguyên nhân làm cho vật thay đổi tốc độ chuyển động. D. Lực là nguyên nhân làm cho vật bị biến dạng.

Xem lời giải

Bài 36.2 trang 113 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

Một quả bóng nằm yên được tác dụng một lực đẩy, khẳng định nào sau đây đúng? A. Quả bóng chỉ biến đổi chuyển động. B. Quả bóng chỉ biến đổi hình dạng. C. Quả bóng vừa bị biến đổi hình dạng, vừa bị biến đổi chuyển động. D. Quả bóng không bị biến đổi

Xem lời giải

Bài 36.3 trang 113 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

Phát biểu nào sau đây không đúng? Ném mạnh một quả bóng tennis vào mặt tường phẳng: Lực mà quả bóng tác dụng vào mặt tường A. làm mặt tường bị biến dạng. B. làm biến đổi chuyển động của mặt tường. C. không làm mặt tường biến dạng. D. vừa làm mặt tường bị biến dạng, vừa làm biến đổi chuyển động của mặt tường.

Xem lời giải

Bài 36.4 trang 113 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

Trường hợp nào sau đây vật không bị biến dạng khi chịu tác dụng của lực? A. Cửa kính bị vỡ khi bị va đập mạnh. B. Đất xốp khi được cày xới cẩn thận. C. Viên bi sắt bị búng và lăn về phía trước. D. Tờ giấy bị nhàu khi ta vò nó lại.

Xem lời giải

Bài 36.5 trang 113 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

Người ta dùng búa để đóng một cái cọc tre xuống đất. Lực mà búa tác dụng lên cọc tre sẽ gây ra những kết quả gì? A. Chỉ làm biến đổi chuyển động cọc tre. B. Không làm biến dạng và cũng không làm biến đổi chuyển động của cọc tre. C. Chỉ làm biến dạng cọc tre. D. Vừa làm biến dạng cọc tre vừa làm biến đổi chuyển động của nó.

Xem lời giải

Bài 36.6 trang 113 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

Một học sinh đá vào quả bóng cao su đang nằm yên trên mặt đất. Điều gì sẽ xảy ra?

Xem lời giải

Bài 36.7 trang 114 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

Vì sao khi đá bóng vào tường, bóng lại bị bật trở lại? Khi đó, bóng và tường có bị biến dạng không?

Xem lời giải

Bài 36.8 trang 114 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

Khi đang đi xe đạp, ta dùng tay bóp phanh, có phải lực của tay đã trực tiếp làm cho xe dừng lại? Giải thích.

Xem lời giải

Bài 36.9 trang 114 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

Có khi nào lực tác dụng lên vật mà không làm vật bị biến dạng cũng không làm vật bị biến đổi chuyển động không?

Xem lời giải

Bài 36.10 trang 114 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

Lực có phải là nguyên nhân duy trì chuyển động không? Lấy ví dụ minh họa.

Xem lời giải

Bài 37.1 trang 115 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

Một túi đường có khối lượng 2 kg thì có trọng lượng gần bằng A. 2 N. B. 20 N. C. 200 N. D. 2 000 N.

Xem lời giải

Bài 37.2 trang 115 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

Một thùng hoa quả có trọng lượng 50 N thì thùng hoa quả đó có khối lượng bao nhiêu kg? A. 5 kg. B. 0,5 kg. C. 50 kg. D. 500 kg.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất