Giải bài 36.3 trang 113 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Ném mạnh một quả bóng tennis vào mặt tường phẳng: Lực mà quả bóng tác dụng vào mặt tường

A. làm mặt tường bị biến dạng.

B. làm biến đổi chuyển động của mặt tường.

C. không làm mặt tường biến dạng.

D. vừa làm mặt tường bị biến dạng, vừa làm biến đổi chuyển động của mặt tường.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Một vật chịu tác dụng một lực có thể bị biến dạng hoặc thay đổi hướng chuyển động hoặc vừa bị biến dạng vừa bị thay đổi hướng chuyển động.

Lời giải chi tiết

Khi ném quả bóng tennis vào mặt tường thì quả bóng tennis bị biến dạng và thay đổi hướng chuyển động. Mặt tường chịu tác dụng một lực của quả bóng, mặt tườn bị biến dạng nhưng khó nhìn thấy.

Chọn C.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu