Giải bài 6.2 trang 16 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Khi đo nhiều lần thời gian chuyển động của một viên bi trên mặt phẳng nghiêng mà thu được nhiều giá trị khác nhau, thì giá trị nào sau đây được lấy làm kết quả của phép đo?

A. Giá trị của lần đo cuối cùng.

B. Giá trị trung bình của giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất.

C. Giá trị trung bình của tất cả các giá trị đo được.

D. Giá trị được lặp lại nhiều lần nhất.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Công thức tính sai số của phép đo trực tiếp:

Đo lần 1 thu được a (s)

Đo lần 2 thu được b (s)

Đo lần 3 thu được c (s)

Đo lần n thu đc k (s).

Thời gian = (a + b + c + … + k) : n.

Lời giải chi tiết

Áp dụng công thức tính sai số trực tiếp của phép đo thì ta lấy giá trị trung bình của tất cả các giá trị đo được.

Chọn C.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 9 phiếu