Giải bài 6.5 trang 17 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Lựa chọn đồng hồ phù hợp với việc đo thời gian của các hoạt động sau:

                       Các loại đồng hồ

Hoạt động

Đồng hồ bấm giây

Đồng hồ để bàn

Hát bài “Đội ca”

 

 

Chạy 800 m

 

 

Đun sôi ấm nước

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chức năng của đồng hồ:

+ Đồng hồ bấm giây: xác định thời gian diễn ra một hoạt động, sự kiện với thời gian ngắn.

+ Đồng hồ để bàn: xác định thời gian diễn ra hoạt động, sự kiện dài.

Lời giải chi tiết

                       Các loại đồng hồ

Hoạt động

Đồng hồ bấm giây

Đồng hồ để bàn

Hát bài “Đội ca”

x

 

Chạy 800 m

x

 

Đun sôi ấm nước

 

x

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 8 phiếu