Giải bài 39.1 trang 117 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào đúng?

A. Lực kế là dụng cụ để đo khối lượng.

B. Lực kế là dụng cụ để đo trọng lượng.

C. Lực kế là dụng cụ để đo cả trọng lượng và khối lượng.

D. Lực kế là dụng cụ để đo lực.

Lời giải chi tiết

Để đo lực người ta dùng lực kế.

Chọn D.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu