Giải bài 40.1 trang 119 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Phát biểu nào sau đây nói về lực ma sát là đúng?

A. Lực ma sát cùng hướng với hướng chuyển động của vật.

B. Khi vật chuyển động nhanh dần, lực ma sát lớn hơn lực đẩy.

C. Khi vật chuyển động chậm dần, lực ma sát nhỏ hơn lực đẩy.

D. Lực ma sát trượt cản trở chuyển động trượt của vật này trên bề mặt vật kia.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lực ma sát luôn cản trở chuyển động và luôn ngược chiều với hướng chuyển động của vật

Lời giải chi tiết

Chọn D.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu