Giải bài 20.5 trang 70 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

Quan sát một số cơ quan trong hình sau:

a) Gọi tên các cơ quan tương ứng với mỗi hình. 

b) Cơ quan (1) thuộc hệ cơ quan nào sau đây?

A. Hệ tuần hoàn. 

B. Hệ thần kinh.

C. Hệ hô hấp. 

D. Hệ tiêu hoá.

c) Hệ tiêu hoá gồm các cơ quan nào? 

A. (2), (3) 

B. (3), (4)

C. (3), (5). 

D. (3), (6)

Lời giải chi tiết

a) (1) - Bộ não, (2) - Tim, (3) - Dạ dày, (4) - Phổi, (5) - Thận, (6) - Ruột. 

b) Đáp án B. 

c) Đáp án D.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài