Giải bài 20.4 trang 69 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

Nối các cấp độ tổ chức trong cơ thể đa bào ở Cột A với các định nghĩa tương ứng Ở Cột B.

Lời giải chi tiết

1-E, 2-0,3 - B, 4 - A,5-D.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài