Giải bài 20.6 trang 70 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

Căn cứ vào cột Chức năng, hãy điền tên các cơ quan ở Bài tập 20.5 vào cột Tên cơ quan, và tên các hệ cơ quan tương ứng vào cột Hệ cơ quan trong bảng dưới đây:

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài