Giải bài 28.2 trang 93 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

Quan sát hình bên về cấu tạo nấm độc và trả lời

a) Tên các thành phần cấu tạo nấm độc (1), (2), (3), (4), (5), (6) là gì?

b) Thành phần cấu tạo nào sau đây thường có ở nấm độc mà không có ở nấm ăn được?

A. (3), (4) 

B. (5),(6).

C. (3), (6). 

D. (1), (2).

 

 


Lời giải chi tiết

a) (1) Vòng cuống nấm, (2) Bao gốc nấm, (3) Mũ nấm, (4) Phiến nấm, (5) Cuống nấm, (6) Sợi nấm.

b) Đáp án D.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài