Giải bài 41.8 trang 121 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Hai máy bay có khối lượng như nhau. Chiếc 1 bay ở độ cao 2 km với vận tốc 50 m/s. Chiếc 2 bay ở độ cao 3 km với vận tốc 200 km/h. Máy bay nào có cơ năng lớn hơn? Vì sao?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

1 m/s = 3,6 km/h.

Đối với vật cùng khối lượng, vật nào có tốc độ lớn hơn thì động năng lớn hơn.

Đối với vật có cùng khối lượng, vật nào ở vị trí cao hơn thì vật đó có thế năng lớn hơn.

Cơ năng = Động năng + Thế năng.

Lời giải chi tiết

Đổi 50 m/s = 50 x 3,6 = 180 km/h.

Do máy bay 2 bay cao hơn và có tốc độ lớn hơn máy bay 1 nên máy bay 2 có động năng và thế năng lớn hơn máy bay 1. Nên cơ năng của máy bay 2 lớn hơn cơ năng của máy bay 1.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu