Giải bài 4.4 trang 12 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Thước thích hợp để đo bề dày quyển sách Khoa học tự nhiên 6 là

A. thước kẻ có giới hạn đo 10 cm và độ chia nhỏ nhất 1 mm.

B. thước dây có giới hạn đo 1 m và độ chia nhỏ nhất 1 cm

C. thước cuộn có giới hạn đo 3 m và độ chia nhỏ nhất 5 cm.

D. thước thẳng có giới hạn đo 1,5 m và độ chia nhỏ nhất 1 cm.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Để xác định thước đo thích hợp, ta cần ước lượng chiều dài cần đo.

Lời giải chi tiết

Bề dày quyển sách Khoa học tự nhiên khá ngắn nên chọ thước kẻ có giới hạn đo 10 cm và độ chia nhỏ nhất 1 mm.

Chọn A.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

Các bài liên quan: - CHỦ ĐỀ 1: CÁC PHÉP ĐO - SBT