Giải bài 45.2 trang 129 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Với các hành tinh sau của hệ Mặt Trời : Hỏa tinh, Kim tinh, Mộc tinh, Thủy tinh, Thổ tinh. Thứ tự các hành tinh xa dần Mặt Trời là

A. Thủy tinh, Kim tinh, Hỏa tinh, Mộc tinh, Thổ tinh.

B. Kim tinh, Mộc tinh, Thủy tinh, Hỏa tinh, Thổ tinh.

C. Hỏa tinh, Mộc tinh, Kim tinh, Thủy tinh, Thổ tinh.

D. Thủy tinh, Hỏa tinh, Thổ tinh, Kim tinh, Mộc tinh.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thứ tự 8 hành tinh trong hệ Mặt Trời từ gần đến xa là : Thủy tinh, Kim tinh, Trái Đất, Hỏa tinh, Mộc tinh, Thổ tinh, Thiên Vương tinh, Hải Vương tinh.

Lời giải chi tiết

Chọn A.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu