Giải bài 45.1 trang 129 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Mặt Trời là một

A. vệ tinh.

B. ngôi sao.

C. hành tinh.

D. sao băng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vận dụng lý thuyết

Lời giải chi tiết

Mặt Trời là một ngôi sao.

Chọn B.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Giải bài 45.2 trang 129 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

  Với các hành tinh sau của hệ Mặt Trời : Hỏa tinh, Kim tinh, Mộc tinh, Thủy tinh, Thổ tinh. Thứ tự các hành tinh xa dần Mặt Trời là A. Thủy tinh, Kim tinh, Hỏa tinh, Mộc tinh, Thổ tinh. B. Kim tinh, Mộc tinh, Thủy tinh, Hỏa tinh, Thổ tinh. C. Hỏa tinh, Mộc tinh, Kim tinh, Thủy tinh, Thổ tinh. D. Thủy tinh, Hỏa tinh, Thổ tinh, Kim tinh, Mộc tinh.

 • Giải bài 45.3 trang 129 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

  Khi nói về hệ Mặt Trời, phát biểu nào sau đây là sai ? A. Các hành tinh chuyển động quanh Mặt Trời theo cùng một chiều. B. Sao chổi là thành viên của hệ Mặt Trời. C. Hành tinh xa Mặt Trời nhất là Thiên Vương tinh. D. Hành tinh gần Mặt Trời nhất là Thủy tinh.

 • Giải bài 45.4 trang 129 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

  Một thiên thạch bay vào bầu khí quyển của Trái Đất, bị ma sát mạnh đến nóng sáng và bốc cháy, để lại một vết sáng dài. Vết sáng này được gọi là A. sao đôi B. sao chổi C. sao băng D. sao siêu mới

 • Giải bài 45.5 trang 129 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

  Chọn từ thích hợp và chỗ “…” trong câu sau: Mặt Trời và các ngôi sao là các thiên thể (1) … Các hành tinh (2) … ánh sáng mặt trời.

 • Giải bài 45.6 trang 129 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

  Chọn từ thích hợp và chỗ “…” trong câu sau: a) Khoảng cách từ các hành tinh khác nhau tới Mặt Trời là (1) … Hành tinh gần Mặt Trời nhất là (2) …, hành tinh xa Mặt Trời nhất là (3) … b) Chu kì chuyển động của các hành tinhquanh Mặt Trời là (4) … Hành tinhcangf xa Mặt Trời thì chu kì chuyển động quanh Mặt Trời của nó (5) …

 • Giải bài 45.7 trang 129, 130 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

  Chọn các từ: Mặt Trăng, sao Thủy, Ngân hà, Mặt Trời để điền vào cột B trong bảng sau: A: Đặc điểm B: Tên thiên thể Mặt Trăng là vệ tinh của Tên thiên hà của chúng ta là Thiên thể trong danh sách là ngôi sao Hai thiên thể trong danh sách là hành tinh Các thiên thể trong danh sách được Mặt Trời chiếu sáng Những thiên thể trong danh sách là thành phần hệ Mặt Trời

 • Giải bài 45.8 trang 130 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

  Trong sơ đồ bên dưới là Mặt Trời, Trái Đất và Sao Hỏa. Chúng ta nhìn thấy Sao Hỏa vì nó phản chiếu ánh sáng từ Mặt Trời. Hãy vẽ đường đi của tia sáng khi chúng ta nhìn thấy Sao Hỏa.