Giải bài 3.3 trang 10 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

Dụng cụ ở hình bên tên gọi là gì và thường dùng để làm gì? 

A. Ống pipette, dùng lấy hóa chất. 

B. Ống bơm tiêm, dùng chuyền hóa chất cho cây trồng. 

C. Ống bơm hóa chất, dùng để làm thí nghiệm. 

D. Ống bơm khí, dùng để bơm không khí vào ống nghiệm.

Lời giải chi tiết

Đáp án A.

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài