Giải bài 19.2 trang 65 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

Quan sát hình ảnh bên về trùng biến hình. 

a) Hoàn thành cấu trúc tế bào trùng biến hình bằng cách gọi tên các số (1), (2), (3).

b) Cơ thể trùng biến hình được cấu tạo từ bao nhiêu tế bào?

c) Trùng biến hình thuộc nhóm tế bào động vật hay tế bào thực vật? Giải thích.

d) Dự đoán chân giả của tế bào trùng biến hình dùng để làm gì.

Lời giải chi tiết

a) (1) Màng tế bào, (2) Chất tế bào, (3) Nhân tế bào. 

b) Một tế bào.

c) Trùng biến hình thuộc nhóm tế bào động vật.

Giải thích: Tế bào trùng biến hình không chứa bào quan lục lạp trong chất tế bào. d) Chân giả trong cấu trúc tế bào trùng biến hình giúp chúng có khả năng di chuyển và lấy thức ăn.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài