Giải bài 19.4 trang 65 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

Hãy chọn đáp án đúng.

a) Cơ thể đơn bào là cơ thể được cấu tạo từ

A. hàng trăm tế bào.

B. hàng nghìn tế bào.

C. một tế bào.

D. một số tế bào.

b)... Cơ thể đơn bào có thể nhìn thấy được bằng mắt thường. 

A. Không có. 

B. Tất cả.

C. Đa số. 

D. Một số

c) Cơ thể nào sau đây là đơn bào?

A. Con chó. 

B. Trùng biến hình. 

C. Con ốc sên.

D. Con cua.

Lời giải chi tiết

a) Đáp án C.

b) Đáp án D.

c) Đáp án B.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài