Giải bài 19.7 trang 66 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

Vật sống nào sau đây không có cấu tạo cơ thể là đa bào? 

A. Hoa hồng. 

B. Hoa mai.

C. Hoa hướng dương. 

D. Tảo lục.

Lời giải chi tiết

Đáp án D.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài