Giải bài 19.9 trang 67 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

 Hoàn thành các câu sau:

Cơ thể sinh vật được tạo thành từ (1)... hay (2) ... (3)... như trùng roi , trùng biến hình, (4)... có kích thước hiển vi và số lượng cá thể nhiều. (5)... Có cấu tạo nhiều hơn một tế bào, ví dụ: động vật, thực vật, ...

 


Lời giải chi tiết

 (1) một tế bào, (2) nhiều tế bào, (3) Cơ thể đơn bào, (4) vi khuẩn, (5) Cơ thể đa bào.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài